Ιωάννης Γ. Τσάτσαρης – «H Aποκάλυψη μετά του Iωάννου»

Το βιβλίο του Ιωάννη Γ. Τσάτσαρη «H Aποκάλυψη μετά του Iωάννου» που εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Iούνιο του 1997, κυκλοφορεί τώρα σε τρίτη έκδοση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Έπιστος. Η μεγάλη επιτυχία του βιβλίου αυτού οδήγησε και στην έκδοσή του στα Αγγλικά με τον τίτλο “The Revelation after Ioannis”.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Με την έναρξη αυτού του βιβλίου που λογογραφίζω, η γνωσιολογική μου θέση με καλεί να ξεκινήσω από την δημιουργημένη αρχή του στοιχείου άνθρωπος, που έως ώρας, από καταβολής των γραφών, οι προσπαθούντες να γνωρίσουν την μυστηριακή εσωσυγκινησιακή του θέση, δεν αξιώθηκαν την προσφορά να εισέλθουν μέσα στη βιοσύνθεση της οργανικής τάξης του για να προσεγγίσουν τα κίνητρα των κτητικών του παρορμήσεων στην βιοκινητική τους κατάσταση, που ορμείται ως συγκινησιακή επιθυμία για να εκφρασθεί την θέση του.

H ενδότερη ουσία των βιοενεργητικών του συγκινήσεων ως κατάσταση παραμένει μυστηριακή και, από ότι έχει αποδειχθεί, αυτοί που προσπάθησαν – και προσπαθούν- δεν εισήλθαν σε αυτή την μαγνητική αντίληψη που οδηγεί στην είσοδο του χώρου αυτού που ζωείται με όλη αυτή την κοινωνία, αλλά και την ατομική της μοριακή κατάσταση και αδενική πυρηνικότητα. Έτσι εισέρχομαι επαγωγικά μέσα στην διαμορφωμένη αυτή θέση άνθρωπος που λειτουργεί στην μάζα των καθημερινών βιοποριών σε δύο κοσμοκοινωνικές φάσεις: η μία είναι η εκφραστική εξωτερική και η άλλη η εσωτερική συγκινησιακή.

H δεύτερη ως αρχή της έχει να προσπαθεί να αποκρύβει τα μείον, αλλά και να μην μπορεί να τα αποδιώξει από μέσα της, και αυτά, λόγω της συμπλεγματικής τους θέσης, να διαγράφουν εσωτερική πίεση στο κάθε άτομο και αυτό να αναγκάζεται να καταφεύγει στην εξωτερική του εκδήλωση για να αποκρύβει αυτή την παθητικότητά του, και κατά το πλείστον δημιουργεί μυθοπλαστικές σκεπτομορφές και γεγονότα, τοποθετώντας κάπου εκεί και τον εαυτό του σαν ήρωα. Έτσι διαμορφώνει μια πορεία με μια διμορφική κατάσταση και αυτή τον οδηγεί ανεπηρέαστη στο λειτουργικό της ζωής του. Και εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, εγώ ως γνώστης αυτών των δημιουργιών έρχομαι να λογογραφήσω αυτή την κοσμογονική αρχή με την αποκάλυψη της βιοσύνθεσης του ατόμου στις τρεις υποστάσεις του, σώμα, ψυχή και πνεύμα, όπως αυτές εμφαίνονται, με απόλυτα αυστηρή αρχή.

Οι υποστάσεις αυτές έχουν τακτοθετηθεί έτσι στην Νομοδιάταξη της δημιουργίας του πλανήτη Γη, αλλά και σε άλλους συμπαντικούς πλανήτες που ανήκουν στο ενδιάμεσο σύμπαν, ώστε η κάθε μια να διαγράφει την διάσταση της ατομικότητάς της, αλλά να είναι και απόλυτα εξαρτόμενη από την άλλη. Γι’ αυτό και καθόρισε ο Νόμος της δημιουργίας η μία να συνυπάρχει μέσα στην άλλη, αλλά και βιολογικά να αναγνωρίζεται η θέση τους ως ένας πυρήνιος παράγοντας, για την παρουσία των δύο άλλων θέσεων στην ονοματολόγησή τους σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αλλά με την προϋπόθεση πάντοτε να εισέρχονται ιεραρχικά στο χώρο της αυτοένωσης για την διαμόρφωση της ολοκλήρωσης του ατόμου ως εξελικτικό στοιχείο στο ενδιάμεσο σύμπαν.

Και λόγω του ότι το ενδιάμεσο σύμπαν διακατέχεται από μεγάλο ποσοστό αντινομίας (αρνητικό), οι έχοντες την εξουσία μεγάλοι Πατέρες του πανφωτός για τις τάξεις και ανακατατάξεις των συμπάντων, λαμβάνουν κωδικά την εντολή από την ενδότερη τάξη του Πανδημιουργού να αποστείλουν την Θέση αυτή που θα είναι πάντοτε υπό την παρατήρησή τους και την βιολογούν επαγωγικά σε ανακατασσόμενες αντιλήψεις για την φυσιοσύνθεση της ατμόσφαιρας του πλανήτη στον οποίον έχουν αποστείλει την Θέση. Διότι είναι κανόνας αυστηρός για κάθε πλανητική βιολογία να λειτουργεί σε μια αυτόνομη διαχωριστική βιολογικά λειτουργία ο πλανήτης, και ο σταλμένος, εάν δεν λάβει την επιτήρηση και προσφορά από τους Πατέρες του Φωτός στην βιολογική του κατάσταση, είναι αδύνατον να μπορεί να ανέλθει σε υπέρηχες και υπόηχες καταστάσεις που θα τον εισάγουν σε ειδικές αντιλήψεις για το νόημα της φυσιολογίας του πλανήτη στον οποίο εισήλθε, όπως ακριβώς το ορίζει ο νόμος της ζωής του ανθρώπου.

Αποστέλλουν δε κατά τους καιρούς εκείνους και κάποιες ψυχές φωτεινής προελεύσεως που ανήκουν στο ψυχοπνευματικό σύμπαν, θέσεις οι οποίες αποστέλλονται για ατομικό αποστολικό τους έργο, που σημαίνει εξέλιξη της θέσεώς τους σε ανώτερο επίπεδο, αλλά και ενομοθετήθηκαν βάσει της ατομικής τους αποστολής να παράγουν την ανάλογη θετική ενέργεια που χρειάζεται για τον πλανήτη, ως ισοστάθμιση της ισορροπίας. Αυτοί θα έχουν αρκετή περιθωριακή προστασία και οι Αρχαγγελικές τάξεις θα τους παράσχουν τα μηνύματα για να αντιληφθούν τι θα πρέπει να αναζητήσουν.

Χρειάζεται δε μεγάλη προσοχή για να αντιληφθούν τα μηνύματα στην πλήρη ερμηνεία τους, και ως ειδικό μέλημά τους θα είναι να αναζητήσουν νοητικά την αποστέλλουσα αυτή Θέση, για να ενωθούν με τον πυρήνα του, ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Διότι μόνοι τους είναι τελείως αδύνατον να ολοκληρώσουν το προδιαγεγραμμένο γι’ αυτούς έργο, επειδή η αρνητική τάξη έχει τον τρόπο να τους παγιδέψει…. Μόνο εκείνος που έστειλε η Πανπυρήνια Αρχή των Πάντων εβιολογήθηκε για να γνωρίζει πως λειτουργεί το αρνητικό. Ένας κανόνας (…..) όρισε και εμένα στη ζωική μου παρουσία επιφορτώνοντάς με με αυτό το έργο που φέρω σε φως και που για πρώτη φορά γίνεται στα άπειρα χρονικά της ζωής του πλανήτη Γη.

Και ως υπεύθυνος που είμαι με την λογοσυνειδησιακή μου κατάσταση, σας λογογραφώ αυτό το βιβλίο, μέσα στο οποίο η μεγαλύτερη αποκάλυψη που γίνεται είναι οι άμεσες επικοινωνίες που έχω με Θέσεις και Υπερθέσεις των συμπάντων και νιώθω την ανάγκη, ως βιολειτουργούμενος που είμαι κι εγώ στη Γη, να τις παρουσιάσω σε εσάς, αλλά και η ανάπτυξη και ανάλυση της βιοψυχοπνευματικής ολότητας των ατόμων της Γης, όσο μου επιτρέπει ο ατομικός μου κανόνας και το επίπεδο της βιολογικής αντίληψης των ανθρώπινων κοινωνιών του πλανήτη αυτού να αποκαλύψω. Αρχίζω με την στοιχειοανάλυση των θέσεων σώμα, ψυχή και πνεύμα στην νομοκαταταχθείσα παρουσία τους εδώ στη Γη. Και μόνο σε όποιον εισαχθεί σ’ αυτές τις νοητικές αντιλήψεις θα ανοιχθούν οι πύλες των φωτεινών Ουρανών για να τον δεχθούν….

OΠIΣΘOΦYΛΛO

Η αντιληπτική μου νόηση δεν μου παρέχει αυτήν την φιλοδοξία για να αυτοβαπτισθώ ως Εκείνος που ο κάθε αναγνώστης περιμένει να ακούσει, απλώς μου παρέχει το δικαίωμα να ονοματογραφούμαι Ιωάννης Γ. Τσάτσαρης. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από ένα ειδικό εσωτερικό κάλεσμα της οντοτικής μου στοιχείωσης να παρουσιάσω στις κοσμοκοινωνίες της γης τις αντιληπτικές μου παρατηρήσεις μέσα στο λειτουργικό των κοινωνιών, που, ενώ όλοι ζητούν την λύση και στην αρχή επαναπαύονται με τα νεοευρήματα των σκέψεών των, στο τέλος όλοι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια μεγάλη ερημιά.

Γι’ αυτό και εισέρχομαι από την μικρομοριακή κατάσταση του ανθρώπου και, με ολιγολογία, αποκαλύπτω λειτουργικά της, έως την ολοκληρωμένη του διαμόρφωση, που είναι ο άνθρωπος στην ολότητά του. Στην γραφή αυτή θα συναντήσετε λέξεις οι οποίες εκφράζουν πολύ μεγάλες και ειδικές έννοιες που δεν εκπροσωπούνται επακριβώς από την ελληνική γλώσσα στην γραμματική της, και αυτό γίνεται γιατί δεν έχουν έως τώρα εντοπισθεί παρόμοιες από πνευματικές ανθρώπινες προσπάθειες στις μυστηριακές οργανικές λειτουργικότητες του ατόμου. Επειδή λοιπόν αυτές οι έννοιες των αποκαλύψεων δεν έχουν ξανά εμφανιστεί έτσι ακριβώς σε ανθρώπινη νόηση, με υποχρεώνει η κατάσταση των εννοιών να συγκρατούμαι προς μια ευρεία ανάπτυξη και ανάλυση στην ολοκλήρωσή τους.

Διότι η δύναμή τους έχει κεντροπυρηνικές θέσεις, που, πιστεύω, βάσει των συγκινησιακών κατατάξεων που έχουν εισχωρήσει μέσα στον ανθρώπινο σπλαχνικό χώρο από την ασυνείδητη θέση, δεν θα έχουν ορισμένοι αυτήν την δύναμη να τις κατανοήσουν ως προσφορά, παρά μπορεί να τους περιέλξουν μέσα σε αιθεροφασματικές καταστάσεις που αυτές θα τους περιτυλίξουν σε εξωπραγματικές υποθέσεις, που εκεί κρύβονται πάντοτε παγίδες για τον άνθρωπο. Και ακολουθώντας το αποκαταστημένο εσωτερικό μου κάλεσμα, χρησιμοποίησα την γλώσσα της καλαισθητικής για να αποκαλύψω πώς μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος την εσωτερική του αρμονία.

Μέσα σ’ αυτό το βιβλίο θα βρείτε πολλούς νεοαποκαλυφθέντες ερεθισμούς που θα σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στις επικυρωμένες από εσάς αντιλήψεις, να σταθείτε απέναντί τους ως παρατηρητές, και εκεί θα εντοπίσετε σε πολλά σημεία τις μικρολανθάνουσες βιαστικές σας κινήσεις στον τομέα της αντίληψης που, χωρίς να το καταλάβετε, σας έχει κατακτήσει ορισμένα σημεία του συγκινησιακού σας χώρου. Ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα αποκομίσει αυτές τις έννοιες που θα του διαμορφώσουν νέα αντίληψη, για να δει τις ανοιχτές πύλες των Ουρανών που τον περιμένουν, ως κανόνας ζωής.

© Copyright - Εκδόσεις Έπιστος